Fri 06 okt. 2023 kl 12:00 - 13:00.
Plaza, Best Western
Drottninggatan 9
Eskilstuna,  632 20
Sweden
Anna Thor, grundare och ägare av Glänta UV. 
Anna har under sina år som entreprenör byggt upp en vårdkedja för unga vuxna i beorende och psykisk ohälsa.