Fri 08 sep. 2023 kl 12:00 - 13:00.
Plaza, Best Western
Drottninggatan 9
Eskilstuna,  632 20
Sweden
Sol Lindhöjd, medgrundare och styrelse ledamot berättar om Stiftelsens arbete. 
Stiftelsens ändamål är att verka för att stärka livsvillkoren för våldsutsatta personer samt utveckla kvalitet och kompetens till godo för de våldsutsatta personer inom ramen för insatsen skyddat boende.