12
apr.
2024
Eskilstuna
Plaza Hotel, Best Western
Drottinggatan 9
Eskilstuna,
Sweden

Automatiserat och hydroponiskt inomhusodlad saffran. Cider i världsklass som serveras på Nobelbanketten. Små elektriska bilar som levereras i platta paket. Det är några av de portföljbolag som Sörmlandsfonden och dess affärsänglar i nätverket investerat i under året. 

Thomas berättar mer om fondens arbete genom åren.