25
nov
2022
Eskilstuna

Sweden

Anna Bird, VD på MITC – Mälardalen Industrial Technology Center står värd för vårt studiebesök