Rolf Fredriksson: ”Mina år som utrikeskorrespondent”

Rolf har en viss anknytning till Eskilstuna, då delar av hans familj bor eller har bott i Eskilstuna. Själv växte han upp i Vaggeryd i Småland.
 
Rolf Fredriksson: ”Mina år som utrikeskorrespondent”

Rolf har en viss anknytning till Eskilstuna, då delar av hans familj bor eller har bott i Eskilstuna. Själv växte han upp i Vaggeryd i Småland.
Yrkeskarriären har varit lång och innehållsrik. Det började med praktik och jobb som allmänreporter på lokalradio. Rolf arbetade därefter som reporter/ korrespondent på Sveriges Television under hela 40 år.

Rolf gav oss en intressant beskrivning av den teknikutveckling som skett sedan han började i sitt yrke. Till en början kunde ett uppdrag handla om att ta sig fram långa sträckor på snöskoter, till en TV-mast där man fick länka hem sitt reportage via satellit. (mycket kostsamt på alla sätt). Därefter kunde man sända via nät och idag kan en direktsändning ske från en mobiltelefon direkt till SVT:s nyhetssändning. På 70-talet var det vanligaste att man arbetade i team om fyra personer. Idag har man rationaliserat och ett team består oftast av två personer. Vissa korrespondenter, exempelvis Bert Sundström, jobbar till och med ensamma. Det är dock svårt att sköta allt själv och ett team ger ett bra samspel med råd, tips och viktiga synpunkter. Viktigt är också de så kallade ”fixarna”, personer med lokal förankring, ofta en lokal journalist som kan skaffa fram de tillstånd som behövs och ordna kontakter på plats.
 
Rolf lyfte fram goda språkkunskaper som en av de viktigaste förutsättningarna för att lyckas som utrikeskorrespondent. Det var just genom goda kunskaper i tyska som Rolf kom att bevaka Berlinmurens fall 1989. 400.000 ryska soldater lämnade fredligt Berlin och Östtyskland och Östtyskland kunde upplösas. Rolf menade att det inte främst var östtyskarnas frihetslängtan som ledde fram till murens fall, utan snarare en längtan efter höjd levnadsstandard, så som i väst.
 
Under två perioder, 1999 – 2002 och 2007 – 2010 arbetade Rolf som SVT:s korrespondent i Bryssel. EU:s 27 medlemsländer med tillsammans 440 miljoner invånare står för en stark kraft och är extra betydelsefullt i de kristider vi nu befinner oss i, menar Rolf.
Under tiden i Bryssel hann Rolf med att intervjua många kända politiker och han gav oss en lite skämtsam beskrivning av deras olika egenheter. Göran Persson var en person som gillade att skoja och retas med reportrar, Reinfeldt var lite väl strikt manustalare och Löfven omständlig på svenska men bättre och tydligare på engelska.
 
Rolf berättade också om Angela Merkel, Tysklands förbundskansler/ regeringschef under 16 år. Hon blev till en början kritiserad för sitt utseende och för att vara en person i skuggan av Helmut Kohl. Detta förändrades då hon skaffade sig sin ”Merkel-look”. En ny image med rätt frisyr, kläder och kroppshållning. En känd Merkel-pose som Rolf visade oss, var att stå stadigt och hålla händerna framför sig nästan hjärtformat och se oss in ögonen. Rolf berättade att Merkel inte gav några klatschiga uttalanden. Hon framstod istället som trygg och stabil vilket ledde till hennes stora popularitet.
 
Något som Rolf särskilt lyfte fram i sitt föredrag, var EU:s utvidgning. Ett exempel på denna utvidgning var det som hände under pandemin. Krav ställdes på att EU:s skulle agera genom: vaccin, stoppade handelshinder och ökat stöd till ekonomin. Vid normala förhållanden ska EU inte lägga sig i länders hälso-och sjukvård och EU har heller ingen laglig makt till detta. En utvidgning skedde ändå inom detta område då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen drev fram EU-beslut om att gå in med forskningspengar till universitet och läkemedelsföretag samt göra en förhandsbeställning av Covid-vaccin. Munskydd behövdes tas fram och handelshinder fick brytas. EU upprättade också en Coronafond (till stor del finansierad av lån).
 
Kriget i Ukraina är också något som inneburit en utvidgning av EU. Gemensamma sanktioner mot Ryssland och utökad och gemensam forskning kring försvarsindustrin krävs för ett effektivt försvarsarbete.
 
I EU diskuteras nu:
Samarbete; ev. fler majoritetsbeslut, ta bort nationella veton?... utrikespolitik, skatter…
Budget; mer pengar till EU från medlemsländerna?
Klimatpolitiken; för långt eller för långsamt?
Migrationsfrågor; hur ska man ta hand om ökat antal asylsökande, migrationspaket, arbetskraftsinvandring, utökad gränsbevakning…?
Ekonomiskt suveränt Europa; hur skapas större oberoende?
Större produktion inom EU, inte bara design.
Försvarssamarbete; försvarsindustri, ammunition…
 
Rolf rapporterade till en början i Ukrainakriget och bevittnade då bl.a. Rysslands angrepp på staden Butja. Ryssarna påstod då att de vittnen vi såg i nyheterna skulle vara skådespelare och att Ukraina riggat en svartmålning av Ryssland. Då de utsända reportrarna vid senare tillfälle åter kunde söka upp dessa vittnen bidrog detta till att visa att reportage, offer och vittnen verkligen var äkta. Att ha egna utsända reportrar är därför alltid viktigt, menade Rolf.
 
Som avslutning talade Rolf om det epokskifte som nu är på gång i Europa:
• Ukrainakriget. Fred eller långvarig konflikt?
• utvidgat och förändrat EU (agera på nya områden, försvarsproduktion etc.)
• ett mer suveränt och självförsörjande EU/ Europa
Den 9 juni 2024 är det val till Europaparlamentet och vi ska då välja våra 21 ledamöter som ska vara med att påverka EU:s framtid.
 
Rolf konstaterade att han haft ett spännande jobb och tackade oss som antagligen varit licenstagare och därmed tagit del av det arbete han utfört.
Vi tackade Rolf för ett innehållsrikt och spännande föredrag genom ett Rotogram, som stöd till Rotarys läkar- och tandläkarbank i Afrika.
 
Nedtecknat av Lisa Afzelius Sollenberg