Goce föddes i Jugoslavien 1973. Redan året efter flyttade familjen, mor, far och två äldre systrar, till Hälleforsnäs, och jobb på Bruket.
Goce föddes i Jugoslavien 1973. Redan året efter flyttade familjen, mor, far och två äldre systrar, till Hälleforsnäs, och jobb på Bruket. Familjen drabbades efter några år hårt av sjukdom, modern blev sjukpensionerad och fadern dog när Goce bara var 8 år. Eskilstuna blev familjens hemort fr o m 1984, och Goce dansade bl a breakdance som barn, och uppträdde (!) på stadens pubar. Sedan satsade han på gymnastik men fick sluta vid 15 års ålder pga svår knäskada. 1992 tog Goce studenten från S:t Eskil, där han också utsågs till kulturstipendiat tack vare sitt examensarbete om Tito.
Efter en mycket kort period som ”arbetslös”, en sommar, började Goce på MDH och läste först tyska med marknadsföring, följt av Internationella marknadsföringsprogrammet. Där var Goce den enda med invandrarbakgrund, och Goce berättade att han tyvärr märkt av mycket diskriminering under åren, även om Sverige är ett fantastiskt land.
Yrkeskarriären började sedan på Fröslundaskolan som vikarie i tyska, engelska och svenska. Han använde bl a Ebba Gröns Die mauer för att fånga elevernas intresse. Via Lärarhögskolan i Stockholm och Göteborgs Universitet har Goce arbetat på Rekarnegymnasiet och sedan på nationellt Centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms Universitet. Nu är Goce tillbaka i Eskilstuna, först med jobb på SFI, och nu som rektor för interkulturella enheten i kommunen.
Eva tackade för ett mycket intressant ego-föredrag, och tackade också dagens gästvärd Bo Karlsson.