Hannele pratade mycket engagerat om Rotary i 30 minuter och det är inte möjligt att göra hennes inspirerande prat rättvisa här. Vill verkligen uppmana alla våra medlemmar att, om tillfälle ges, träffa Hannele!
 Några sammanfattande punkter:
  • Hannele bor i Strängnäs, är nygift med samma ”gubbe” sedan 50 år, tycker om teater och golf mm.
  • Hannele presenterar sig som stolt rotarian och vill att det ska synas! Hon uppmanar oss att vid evenemang använda synliga attribut, t ex Rotarykepsar.
  • Rotaryengagemanget ska vara roligt och ge energi och hopp.
  • Vi måste ta hand om varandra! Detta är också världspresidentens budskap. Ring och fråga hur våra kamrater mår om de inte kommer på luncherna t ex.
  • Viktigt att hitta engagerande projekt att stödja för att synliggöra Rotary. Som exempel nämnde hon Polio Plus och Rotarydoctors (Rotarys läkarbank). Också viktigt att hjälpa ”här och nu”, i det lilla formatet, om man kan. Själv skänkte Hannele sin ”gratislunch” till Rotarydoctors. Hon uppmärksammade också projektet med luncher i Smörparken, där vi deltagit på ett hörn i Maria Fishers projekt.
  • Vi kommer att tillhöra ett nytt stort distrikt, nr 2405, fr o m 2024, där även Lettland ingår. Vi blir totalt 74 klubbar. Ett mål är att hitta nya ”modernare” arbetssätt.
  • Handlingsplanen för vår klubb visades och diskuterades sedan, för att hitta ännu fler möjligheter. Hannele kom med värdefulla synpunkter.
Eva tackade Hannele för ett mycket inspirerande föredrag! Eva slog sedan av mötet och vi önskade varandra en trevlig helg.
Antecknat av Annika