Anna Thor pratar om Unga vuxna i missbruk och psykisk ohälsa
Anna berättade om sitt företag Gläntan, behandlingshem för unga vuxna i missbruk och psykisk ohälsa.
Anna har jobbat i 37 år med socialt arbete. Hon är själv ett ”maskrosbarn”, men efter att ha varit arg under hela uppväxten och bland annat rymt hemifrån under 2,5 år, fick hon så småningom, efter att ha blivit gravid, hjälp av socialtjänsten i Flen, och hon utbildade sig senare till beteendevetare på MDH.
Via jobb på socialtjänsten i Flen, inom Kriminalvården och med familjerådgivning, så landade Anna som chef för behandlingshemmet Gläntan. När sedan den verksamheten lades ner, så sökte Anna tillstånd från IVO och startade om i egen regi, med tillstånd för 14 platser. Hon fick börja med de svåraste fallen som ingen annan ville ha, eftersom hon ej fått ramavtal ännu.
Anna driver idag två verksamheter, med 38 anställda (många med egen missbrukserfarenhet)
  • Gläntan Unga vuxna Roxnäs, 14 platser, män och kvinnor 18-30 år, beroendeproblematik, psykisk ohälsa, missbruk, kriminalitet
  • Gläntan Unga vuxna Snösvad, 9 platser, kvinnor 18-30 år, enbart kvinnlig personal
Anna beskrev en typisk dag, med tydligt inrutat tidsschema. Verksamheterna är mobilfria under dagarna, sköter man sig med att gå upp i tid och gå morgonpromenad så får man använda mobilen tre timmar på kvällen. En behandling varar ofta 3-4 månader, men de flesta är kvar 6-12 månader.
Eva tackade för ett mycket intressant föredrag med en gåva, ett Rotogram till Rotarys läkarbank.